Sant

"Depression är inte ett tecken på svaghet, det är ett tecken på att du har försökt att vara stark för länge"

About Me

Min bilder
Svensk
21 år, kvinna
Visa hela min profil

My Life

Bloggintresserade

LilaDepression. Använder Blogger.
tisdag 21 september 2010

Long time no seen

Livet har gått utför den senaste tiden. Jag har verkligen lagt ner allting som heter energi de senaste veckorna.. Ja, månaderna egentligen..
Jag var på en rejäl utredning angående min psykiska hälsa för ett tag sen, och efter det så har allt egentligen bara varit ner lagt.
Landstinget har i många år informerat mig om att jag har kronisk depression.. Men utredningen visade ett par andra saker.

Dystymi: Dystymi (dysthymi), psykiatriskt sjukdomstillstånd; ett tillstånd av sänkt stämningsläge, som ingår i de affektiva syndromen. Dystymi är en lindrigare åkomma än depression och kan beskrivas som "utspädd depression" av mer kronisk art. Personer med dystymi kan även drabbas av social fobi.

Diagnosen dystymi sätts när en patient har varit nedstämd nästan varje dag under minst två år. Barn och ungdomar kan istället vara irritabla och tidsgränsen för dessa grupper är ett år. Den drabbade personen ska dessutom ha minst två av följande symptom:

 • ökad eller minskad aptit
 • ökat eller minskat sömnbehov
 • trötthet
 • mindervärdeskänslor
 • koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut
 • hopplöshetskänsla

Behandlingen motsvarar den som erbjuds vid andra typer av depression - medicinering med antidepressiva läkemedel och samtalsbehandling. Eftersom dystymi är en långvarig sjukdom måste behandlingen genomföras under lång tid - ofta flera år.

Många personer med dystymi - särskilt de, där sjukdomen debuterat tidigt - uppfattar inte att de har en sjukdom utan tror att deras låga stämningsläge tillhör deras personlighet. De söker därför inte behandling utan lever i en värld, där de saknar förmåga att engagera sig eller känna glädje och lycka.


Posstraumatiskt stressyndrom: Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (på engelska posttraumatic stress disorder eller post-traumatic stress disorder) är ett ångesttillstånd till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse. PTSD karaktäriseras av återupplevanden ("flashbacks"), undvikande av det som påminner om händelsen, och överspändhet.

PTSD är en relativt ny diagnos: den inkluderades i det amerikanska klassifikationssystemet DSM-III 1980 och i WHO:s klassifikationssystem ICD-10 1992. Diagnosen är också en av de mera ifrågasatta. Ersättningskrav från bl.a. veteraner från Vietnamkriget och debatten om falska minnen har bidragit till detta.


Agorafobi: Agorafobi är en fobi för offentliga platser. Det är en allmän missuppfattning att personer som lider av agorafobi är rädda för öppna platser. Det är snarare befolkade offentliga platser speciellt under trängsel som är ångestskapande. Man gör en uppdelning av agorafobi utifrån huruvida patienten lider av panikattacker eller inte


Borderline personlighetstörning: Borderline-personlighetsstörning (ungefärlig betydelse: gränsland), i dagligt tal endast borderline [’bo:ɖɘɭajn], är en personlighetsstörning

Det främsta problemet för dessa personer är deras emotionella instabilitet och svårigheten att reglera sina känslor. De känslomässiga problemen leder till svårigheter att bete sig på ett fungerande sätt, vilket i sin tur leder till relationsproblem och svårigheter att skapa en stabil självkänsla.

Patienter med Borderline-personlighetsstörning har stor samsjuklighet - de är för det mest allvarligt deprimerade och lider ofta av andra psykiska problem som posttraumatisk stresstörning, social fobi, ätstörningar, tvångssyndrom och panikångest. Deras liv präglas av desperation. De blir lätt missförstådda och uppfattas som besvärliga och manipulativa av sin omgivning.

Termen borderline myntades i början på 1900-talet. Personer med psykiska problem kategoriserades då antingen som neurotiska eller psykotiska. Eftersom borderlinepatienter inte tycktes passa helt in under någondera av kategorierna togs benämningen borderline (av engelskans ord för gränslinje) i bruk. Trots att denna uppdelning inte längre är aktuell har ordet borderline på många håll bibehållits, bland annat i den vanligast förekommande diagnosmanualen för psykiska störningar, DSM-IV. Vissa anser att en lämpligare benämning är emotionellt instabil personlighetsstörning, och detta begrepp används i WHOsklassifikationssystem ICD-10.
Jag kan inte förneka att jag tycker att det är skrämmande skönt att ha det gjort men vilken katastrofal resa det har varit. Dessutom har jag nu en längre tid varit tvungen att leva på existensminimum från Individ- och familjeförvaltningen, och det har inte gjort saken lättare. Det är en pina att åka buss eller tåg, och inte minst att stå i en kassa kö. Och måste jag då verkligen tänka på vad jag handlar så tar det ännu längre tid i butiken än vad de egentligen borde göra. Jag satt med en väldigt nära väninna och diskuterade det faktum att jag faktiskt inte har varit utanför dörren ensam på en hel evighet. Jag har alltid haft någon med mig. Att gå ner till centrum och köpa cigg är en pina...

Dessutom så har jag lyckats få den mest katastrofala kvinnan i hela Sveriges historia som socialkärring. Hade det varit häxjakt i Sverige nu, som de var under 1800-talet så hade hon lätt varit ett utav de första offren.. Hon har kränkt min personlighet, allting jag står för, och hela min person så mycket att jag har anmält henne till social chefen 3 gånger. Men ingenting händer. Så under 9 månader har jag fått träffa den kvinnan och bitit ihop för att inte skrika rätt ut. Visst att jag kan erkänna att jag har sprungit ut ur hennes rum ett flertal gånger med tårarna sprutande och panik attacker, men nu är gränsen nådd. Så under år dagens möte så spelade jag in hela samtalet. Så allting finns inspelat och sparat på mitt minneskort i mobilen. Så när jag har fått klar tecken från FK så ska jag skicka detta till de högre instanserna. Jag ska lägga ner all min energi och min tid på att få henne avsatt och se till att hon aldrig får jobba som socionom igen!


De nuvarande medicinerna/dag:

 • Venlafaxin 300mg
 • Atarax 25-300mg
 • Lyrica 75mg
 • Propavan 50mg
 • Zopiklon 7,5mg

0 kommentarer:

Skicka en kommentar